Wednesday, July 28, 2010

कसबा नगर IT मिलन - गुरुपूजन उत्सव

कसबा नगर IT मिलन
" गुरुपूजन उत्सव "
सस्नेह   नमस्कार 
आपल्या शाखेचा गुरुपूजन उत्सव
दिनांक :   १ ऑगस्ट २०१० रोजी सकाळी
९.०० वाजता आयोजित केला आहे.
आपण वेळेवर उपस्थित राहावे.

वेश : मंगल वेश.
स्थळ : त्वष्टा कासार मंदिर
वक्ते : ज्ञानेश पुरंदरेDownload now or preview on posterous
Patrak.pdf (61 KB)

Download now or preview on posterous
gurupuja-RSS.ppt (445 KB)

Posted via email from Amit Karpe's Life Streaming

No comments: