Wednesday, July 21, 2010

बोला पुंडलिक वरदे हरी विठल

From : Rahul Punde


बोला पुंडलिक वरदे  हरी विठल श्री ध्यान्देव तुकाराम्म
पंढरीनाथ महाराज कि जय 
आषाढी एका दाशी साठी पंढरीच्या विठुरायाचे दर्शन घ्या घरी बसून
आषाढी एकादशी च्या शुभेचा


Posted via email from Amit Karpe's Life Streaming

No comments: