Wednesday, November 29, 2006

Me aj lihach dharaval . Pan me Englsih vaparu shakat nahi karan mazya spelling mistake khupp astat . Marathit kar mhaz "Shudha Lekhan" farach "A" Sudha ahe. Mhanun me "Menglish" madhe lihatoy .
Aj Dainik Sakal vachun far anand zala . Muslim striyana jara tari nyay "Justice" milanar . Pan tari tyanach nakki pedhe kay honar. Ha samaj kadhi sudharnar . Kadhi hi loka pudhe janar . Kadhi Shishan ani tyamule Changali Sandhi yanna milnar. Asa vichar karnara me kahi Vichavant anhi tar me ek samanya pan Swarthi (changala swarth, sarvancha Swartha) manus ahe.Me Gandhi-Vadi nahi karan mala evhadha sahan karychi shacti nahi ani me Savrkar-Vadi nahi karan tyanca evhadha tyagi ani tejasvi pan nahi .
Pan me ahe Swarthi . ho ho ho me ahe swarthi . Kasa bar !!!
Me Navit astana mazya varti ek arop lavla hota shalet. Ki me Dikshit Siranchya Scooter che sit cover fadle . Tyache zale kay me Siranchi kahi pan far sadhya karnane tya divashi vad ghadtla hota . Tya mule sirana vatala ki mich te sit cover fadle. Vishav par Mukhyadyapakan paryant pochla. Sagle mala mhanale agadi Mukhya dyapak sudha tu tuza gunha manya kar tula Shaletun nahi khadhanr ???? Me ghabarlo jara ghondhalo . Pan tya sarchya sarchya aropa mule mala vatal ki ekdach gunha/arop manay karun taku.(Nantar kalale ki koni tari tusryach mulane te kele hote).
Ata tumhi mhanal me he kay back-back kartoy , me ekdun swarthi tun Shalet kasa kay gelo ?? Mala sangyache hote ki sarche sarche tech tech arop kele , tika kelya tar to "Vakti" kiva "Samaz" pudhe mage tasa vagu shakato . Mhanje ?? Mhanje jar darroj ani darroj jar RSS ani BJP ni "Muslim vait ahe !" "te Sagle Dahashat vadi ahe !" mhatale tar te bichare te charach karun dakhavtil. Mala tyani ase karave ashi mulich icha nahi. Pan Apan saglech ase tyancha shi vagat rahilo kar te tase nakki vagtil.Ka ?? ani Kase ??
Vishar kara ... Jar tumhi tyana pudhe yeun det nasal. Tyana sarkhe chidvat asal. Sarck sarck "Landa" "Landa" chidvat asal tar mag te kadhi ani kase kay ya "Rastra la" apale "Rastra" manatil. Te kadhi "Rastriya Pravahat Misaltil" ? Apan kase kay tyancha kadun "Rastriy" (National) vicharanchi apeksha karu ?? Ho he manya ahe ki "Kahi" mhanje 4% kiva 3% kiva 2% loka vait astil . Kiva jasta hi astil. Pan Saglech kahi "Dhashat Vadi" ( Terrist ) tar nahi ? Pan apan tyana lavakarch dahashat vadi banau. Karan te eka dusta chakarat adakle ahet. Pan 90% loka tari ajoon "Manus" ahet "Musalman" ahet. Tyana Shikshan dya tyana Sandhi dya. Tyana Paki kiva Pakistani mhanu naka. Tyanch dusta chakra samjun ghya tyana sambhalun ghya. Nahitar Yadavi Yudhya hoel. 3% Dhashat vadi 90% votil. He jar nako ase tar kay karyach ..... Khar sangu malahi he mhahit nahi. Me swatah kahi prayog (Pratical) kartoy .{ This is not "Maze Satyache Prayog" ;) } Tumhi hi kara .
Muslim lokanshi maitri kara. Tyana Shikshan ani Vinyan ani Pragati he sarkha sarkha Sanga. "Desh" kiva "Rastra" he mhatvach ahe he sanga. Shiya Muslim Personal low kiva ani kuni kahi changal karat asel kar tyala Pathiba dya. Kyanch god koutuk kara. ( Support them. Say Good about it.) Shikshanani ani changalya job mule tyana adhik Respect milel. Te ya desha chya ubharnit madat kartil ahe sanga. Tyana sanga kahi chagle zale tar pudhe ya ani ek Bhartiy mhanun mhana ki "changle zale". Ani jar Vait zale tar please please pudhe ya ani mhana Vait zale. Please kontya hi Partycha rajkarnala fasu naka. Te tumha anmha fasvyla astat.
Mala adhavate ki me lahan pani khup gotya jama karaycho ( Agdi chorun sudha). Ani tya vatayacho. Jar khelat koni harla kiva konalahi gotya kami padlya tar te mala magayche. Me tyana etkyach gotya dyacho ki parat thodya velane mi kiva koni tari jinkel ani te sagle mala gotya magtil. Mala to gotya vatyacha Abhiman kiva Anand far mhatvacha hota. Ani kadhi kadhi tyatun paise sudha milayache. (Me swarthi ahe). Ani te sagale mazya kadunch gotya magat rahile :)
Rajkarni loka ashich astat (Pan mi Rajkarni nahi). Te tumhala kahi kari detat pan te tumhala evhdech detat ki tumhi parat tyancha kade magayala zal. Parat ani parat . KA ?? Ka ?? Tumhi bhikari ahat ?? ( Now I am talking for all cast and for all socity. But I may worng. My conecpt still not clear about this. ) Ka apan sagale ekatra yet nahi. Mazya samajtla jar me pudharlela asel tar me mazya samajatil ekala pudhe nehil. Ani ek ani ek karat sagala samaj pudhe nehil. Tya "Bhdawya" rajkarni lokana me ka bhik magu. Ka ?? Ani gamat bagha kay hota ya Bhikecha. Apan apli Sakti visarto. Jar mala kathi milnar nasel tar maze hat mhaji Kathi peksha me kadat bavel.
Me nehami Guide kiva 21 Apekshit vaprayacho. Tya mule mala dhade mhahit navhate ani tya dhadyatil chan chan Gosti na kavita. Agadi shevtchya don diwsat mi abhas karun 60 takkyani pass vhaycho. Tasech zar mi 60% milavale tar me OBC ahe mhanun mala kuthe hi Admission milel mhanun me abhas sudha changala kela nahi ....
Mala "Arakshan" var bolyache nahi tyat mhaje vichar 50-50 ahet. Pan Muslim samajane Rajkarni lokancha fandyat padu ne. Mhaje tyanche kahi hakka nahi ?? Mhaje sagle kahi ashech ? Facta matdan karayche ?? Are ase nahi ! Sadhi gosta ahe. Rajkarni loka kay detat ani kay mhatwache ahe he samjun ghya. "Te sagalya gotya denar nahi ani Gotyanche dukan tumhala dhakavnar nahi" Tasech te tumhala Sagale Ashwash purna karun denar nahi ani purna karun ghenya sadhi chi Sakti tumchat yeun denar nahi.
Mala ethe thabmle pahije .
Mala mhahit ahe maje vichar far kahi adarsh nahi. Bhashan denya sarcke "Zahal pan nahi ani Mulmulit pan nahi". He vichar badalu sudha shakatat. Pan mala kharach muslim lokan sathi kahi karyach ahe.(Ho tumhi mhanal pahila Hindu dharmatil Jat Nasta kara ani he kara ani te kara . ho ho pan kahi tari kartoy Updesh denya peksha). Mala shikshanat mothi takat janavte ahe. Nivin kahi karu ashi echa anek tarunat asel. Agdi Desha sadhi he karu ani te karu pasun me ek changla nagarik hoel. Ka hi hi chalel . Pan Kara.
Me asech kahi parat kadhi tari lihin. Farsa vichar n karta.
[ Please some body transalete this into Englsih . please give me your feedback ]